Utkast Dagordning FBI årsmöte

§ Mötet öppnas

§ Formalia

• Val av mötesordförande

• Val av sekreterare

• Fastställande av dagordning

• Val av justeringsman tillsammans med ordförande

§ Styrelsens verksamhetsberättelse samt förklaring av poster
• Ordförande

• Ekonomi ansvarig

• Marknadsansvariga

• Aktivitetsansvariga

• Materialansvarig

• Sekreterare

§ Resultat av årets balansräkning

§ Ansvarsfrihet till styrelsen för den tid revisionen avser

§ Fastställande av medlemsavgift

§ Val av ordförande

§ Val av övriga poster i styrelsen

§ Val av revisor (ej styrelsemedlem)

§ Behandling av förslag
• XXXX

§ Övriga frågor

§ Mötet avslutas

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera