Styrelsen

Ordförande:
Som ordförande har du ett huvudansvar för vad styrelsen gör och du håller i alla styrelsemöten. Tillsammans med ekonomiansvarig är du firmatecknare för föreningen.
En stor del av rollen är att representera föreningen, detta gör du genom att prata med medlemmar, gå på linjeföreningsmöten och möten med EST. Som ordförande signar du upp dig för två år då du sitter som vice ordförande år två där du själv kan välja hur mycket ansvar du vill ha. Detta är för att inte information ska försvinna och för att den nya ordförande ska ha stöd. Det är även ordförandes roll att hjälpa de andra i styrelsen. För att vara ordförande krävs engagemang och att du tycket det är roligt att prata med folk.

Marknadsansvarig:
Rollen marknadsansvarig innebär att du ansvarar för föreningens kontakter med näringslivet. FBI strävar efter att hjälpa sina medlemmar att möta branschens aktörer samt möjliggöra förbättrade kontaktnät. Denna roll kräver ett väldigt stort engagemang då du ansvarar för bl.a. studiebesök, FBI:s företagskvällar, sponsorer, kontinuerliga kontakter med arbetsgivare samt nya aktiviteter och ett ständigt förbättringsarbete. I denna roll ska du vara utåtriktad, kunna marknadsföra idéer (inte bara dina egna) samt ha förmågan att skapa föreningens företagskontakter med ledorden, kvalité och förtroende! Känner du att har en stor drivkraft att förbättra utbildningen för andra, agera professionellt och vuxet både i och utanför skolansamt tycker det är kul ringa företag och leda möten, då är detta en fantastiskt rolig roll för dig!

Ekonomiansvarig:
Som ekonomiansvarig i FBI har du kontroll över föreningens plusgirokonto och kontantkassa. Tillsammans med ordförande är du firmatecknare för föreningen. Under året ansvarar du för att föreningens fakturor betalas och att styrelsemedlemmarna får betalt för föreningsrelaterade utgifter. Vid större evenemang ansvarar du också för att ta in betalningar och föra en lista över föreningens betalande medlemmar. Som ekonomiansvarig bör du vara organiserad och strukturerad då samtliga in- och utgifter bokförs under året för att sedan sammanställas i en årsrapport.

Aktivitetsansvarig:
Det här är posten för dig som skulle kalla dig själv för den ultimata festfixaren! Som aktivitetsansvarig i styrelsen jobbar du hela tiden aktivt för att få en skön sammanhållning inom föreningen och ser till att studentlivet inte enbart handlar om långa pluggkvällar. Du bokar och planerar sittningar tillsammans med nya kompisar från andra föreningar, ser till att föreningen får sin årliga dos av skidåkning, anordnar tentafester och bestämmer hur FBI:s pubkvällar på kåren ska se ut, och framåt vårkanten är det du som styr grillkvällar och fotbollslirande. Här finns det såklart massvis med utrymme för egna idéer och skapande av nya traditioner. Styrelsen rekommenderar att man är två som delar på den här posten vilket gör att du alltid har ett bollplank och en partner in crime att dela ansvaret med. De aktivitetsansvariga håller också kolla FBI´s material. FBI-föreningen har du då ett ansvar att sköta om alla beställningar med kläder och märken (till overallerna), genom att kolla runt och prata med olika leverantörer. Du har även koll på att alla saker, som bland annat grillen, fungerar och är hel till Roockie-perioden och andra evenemang. Det är viktigt att du är noggrann med dina beställningar och att du har bra ordning på föreningens skåp.

Sekreterare:
Sekreteraren ansvarar främst för att protokollföra styrelsens möten genom att skriva ner det som diskuteras och de beslut som fattas. Allt behöver inte skrivas ner utan sekreteraren avgör hur omfattande protokollet ska vara, viktigt är dock att alla beslut tas med. Ett tips är att ha dagordningen (ordförande skriver en lista på de punkter som kommer tas upp) för mötet som underlag när man antecknar. Som sekreteraren har du också hand om andra viktiga handlingar såsom stadgar, kontaktuppgifter till styrelsen och liknande dokument.

Kommentera