Kontakt

Styrelsen 2016/2017

Kontaktinformation

Ordförande
Sarah Finnäs
076-8549464
sfs14002@student.mdh.se

Vice Ordförande
Sandra Sonesson
073-2057105
ssn12015@student.mdh.se

Marknadsansvariga
Catrine Malmros
076-2389941
cms14001@student.mdh.se

Frida Karlsson
073-7248690
fkn14006@student.mdh.se

Ekonomiansvarig
Tove Fougberg
070-4954800
tfg15001@student.mdh.se

Sekreterare
Emma Sjöberg
073-9945246
esg14009@student.mdh.se

Aktivitetsansvarig
VAKANT

Materialansvarig
Michaela Tens
073-6478608
mts14002@student.mdh.se

Språkrepresentanter
Joy Larsson
070-7715275
jln14009@student.mdh.se

Annasara Olofsson
073-7619744
aon14009@student.mdh.se

Klasskrepresentanter från år 1
VAKANT

Kommentera