Kontakt

Styrelsen 2016/2017

Kontaktinformation

Ordförande
Mårten Karlsson
0722-818945
mkn15008@student.mdh.se

Vice Ordförande
Sarah Finnäs
0739-404775
Sfs14002@student.mdh.se

Marknadsansvariga
Pontus Forsberg
0767-807583
pfg16003@student.mdh.se

Simon Thungren
0738-131033
stn16002@student.mdh.se

Ekonomiansvarig
Albin Lundberg
0730-762052
alg15009@student.mdh.se

Sekreterare
Nikki Ericsson
0736-268250
nen14001@student.mdh.se

Aktivitetsansvarig
Fredrik Söderlund
0707-892774
fsd14002@student.mdh.se

Richard Brettéus
0768-382935
rbs16003@student.mdh.se

Materialansvarig
Erica Fjeldstad
0708-442626
efd16002@student.mdh.se

Informationsansvarig
Tove Fougberg
0704-954800
tfg15001@student.mdh.se

Nikki Ericsson
0736-268250
nen14001@student.mdh.se

Språkrepresentanter
Linnea Nordenberg
0737-132231
lng16002@student.mdh.se

Klasskrepresentanter från år 1
VAKANT

Kommentera