Avslutat årsmöte 3/5-23

Idag har FBI haft ett lyckat årsmöte där en ny styrelse har röstats in.

Medlemmar i styrelsen som har entledigats från sina arbeten är:
Anton Aldin (tidigare ordförande)
Jasmine Andersson (tidigare materialansvarig)
Julia Grip (tidigare informationsansvarig)
Alva Mohri (tidigare marknadsansvarig)

Nya poster i styrelsen är:
Adrienne Valtersson (ny ordförande)
Linus Karlsson (ny ekonomiansvarig)
Ida Hallin (ny marknadsansvarig)
Halmat Ali (ny marknadsansvarig)
Rickard Greijer (ny materialansvarig)
Jesper Forsberg (ny ledamot)
Simon Persson (ny ledamot)

Medlemmar som givits förtroende att fortsätta på sina poster:
Emma Lennqvist (aktivitetsansvarig)
Emil Skärås (marknadsansvarig)

Den nya styrelsen ser fram emot kommande mandatperiod.