Studiebesök

Intresset för studiebesök brukar vara stort hos studenterna. FBI samordnar årligen studiebesök hos både entreprenadföretag samt konsultföretag. För att anordna ett studiebesök behöver vi veta vilken målgrupp ert företag är intresserade av att träffa. Det kan exempelvis vara avgångselever som valt en specifik inriktning, studenter i år 2 som ännu inte valt inriktning alternativt studenterna i år 1. När vi vet vilken målgrupp ni vill träffa hör vi med intresset hos studenterna för att sedan föreslå ett flertal datum och tider för er utifrån skolans arbetsbelastning. När ni valt datum och tid informeras sedan de studenter som är intresserade.

Vill ditt företag ta emot oss studenter på studiebesök?
Tveka inte, kontakta marknadsansvarig! För kontakt se kontaktsidan.

BI-stipendiumet

Varje år delar Sveriges Byggindustri i samarbete med FBI ut stipendium till två engagerade studenter som läser Byggnadsproduktion fortsättningskurs. Priset går till en kille respektive tjej som visat framfötterna under sin tid på högskolan och spås en lysande framtid i produktion. Viktigt är även att vara en god kamrat samt visat engagemang i FBI

Syftet med BI-Stipendiumet är att uppmuntra studenter till bra studier samt att bibehålla det stora intresset för byggnadsproduktion.

Är du nyfiken på Svensk Byggindustri och deras verksamheter? Se BI-hemsidan

Är du intresserad av att läsa om fortsättningskursen inom byggnadsproduktion? Se MDH:s hemsida

Skanska P3

FBI har sedan många år tillbaka ett samarbete med Skanska. Varje höst kommer en representant från företaget och informerar om deras populära studentprogram Skanska P3, ett program för högskoleingenjören som vill jobba inom produktionen. Studenterna får sig en presentation av Skanska och studentprogrammet innan de har möjlighet till att ställa sina frågor. Företaget bjuder även på lunch vilket är uppskattat bland studenterna.

För att läsa mer om studentprogrammet, se Skanskas hemsida

Mentorprogrammet

Föreningen startade ett mentorprogram läsåret 14/15 för studenter som går i årskurs 2. Idén till mentorprogrammet kommer från studenterna själva då de flesta är oerfarna och behöver bättre erfarenhet av branschen.
Syftet med programmet är att etablera kontakt mellan företag och studenter samt att studenter ska känna en större personlig trygghet inför arbetslivet efter avslutade studier. Detta är ett perfekt tillfälle för ert företag att knyta kontakt med en eller flera studenter och lära dem mer om branschen.
Vill du veta mer? Hör av dig till mentorprogramansvariga.