Kontakta styrelsen 2019/2020

Ordförande
Nils Falck
nfk18001@student.mdh.se

Vice Ordförande
Richard Brettéus
rbs16003@student.mdh.se

Marknadsansvariga
Benjamin Ivarsson
bnm15001@student.mdh.se

Julius Johansson
jjn18021@student.mdh.se

Ekonomiansvarig
Lucas Cruickshank
lsk17004@student.mdh.se

Sekreterare
VAKANT

Aktivitetsansvariga
Oscar Lundqvist
olt17003@student.mdh.se

Andreas Öberg
aog18004@student.mdh.se

Materialansvarig
Lucas Cruickshank
lsk17004@student.mdh.se

Informationsansvarig
Oscar Lundqvist
olt17003@student.mdh.se

Mentorprogramansvarig
VAKANT

Ledamot
Erik Lindqvist
elt17005@student.mdh.se

Linnéa Hellman
lhn17007@student.mdh.se

Robert Israelsson
rin17002@student.mdh.se

Bli ledamot

Vill du gå med i styrelsen eller intresserad av vad vi gör?
Kontakta någon i styrelsen eller maila till ordforande@fbiare.se