Kontakta styrelsen 2022/2023

Ordförande
Anton Aldin
ordforande@fbiare.se

Vice Ordförande
VAKANT

Marknadsansvariga
Alva Mohri
ami20005@student.mdu.se
Emil Skärås
ess21002@student.mdu.se

Ekonomiansvarig
Marcus Rytting Kaneryd
ekonomiansvarig@fbiare.se

Sekreterare
VAKANT

Aktivitetsansvariga
Emma Lennqvist
elt20005@student.mdu.se
Isac Eriksson
ien20005@student.mdu.se

Materialansvariga
Jasmine Andersson
jan20015@student.mdu.se
Jesper Forsberg
jfg20002@student.mdu.se

Informationsansvarig
Julia Grip
jgp20001@student.mdu.se

Mentorprogramansvarig
VAKANT

Ledamot
Ida Hallin
ihn21002@student.mdu.se
Linus Karlsson
lkn21008@student.mdu.se
Rickard Greijer
rgr21001@student.mdu.se

Bli ledamot

Vill du gå med i styrelsen eller intresserad av vad vi gör?
Kontakta någon i styrelsen eller maila till ordforande@fbiare.se